HỌC BỔNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA - SÓC TRĂNG In
Thứ ba, 24 Tháng 11 2020 00:36

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về học bổng Lương Định Của dành cho sinh viên thường trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Link:

https://drive.google.com/file/d/14vZh-MI2oLxEWR6BBdb5jd3qQyfNq2mN/view?usp=sharing