THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN In
Thứ năm, 03 Tháng 12 2020 17:12

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc tạm hoãn tổ chức sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên cho sinh viên năm thứ nhất khóa 46 nguyện vọng bổ sung và nguyện vọng 1 chưa tham gia sinh hoạt, năm học 2020-21.

Link: https://drive.google.com/file/d/1W1p3Sr1Jf4AOSJbpPJ_IX4blm5AYcYFc/view?usp=sharing