THÔNG BÁO VỀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KHI HỌC ONLINE In
Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 20:07

Khi tham gia học online, các bạn sinh viên phải sử dụng tài khoản e-mail do Trường cung cấp. Trong trường hợp cần được hỗ trợ (chẳng hạn, cung cấp lại mật khẩu), các bạn sẽ liên hệ phòng Công nghệ Thông tin.