CUỘC THI SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2021 In
Thứ năm, 04 Tháng 3 2021 03:25

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ III mở rộng - năm 2021.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1jXzOSzTkK98oBPo8T6jCk-_J5sWJClOO/view?usp=sharing