THÔNG BÁO MỞ RỘNG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II In
Thứ hai, 08 Tháng 3 2021 23:57

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo của phòng Đào tạo về việc mở rộng thời gian đăng kí học phần cho sinh viên chính quy học kì 2 năm học 2020 - 2021

Nguyên văn:

Căn cứ công văn 461/KH-ĐHSP ngày 04/12/2020 về kế hoạch đào tạo học kì 2 năm học 2020 - 2021, thời gian từ 22/02/2021 đến 05/03/2021 sinh viên đăng kí bổ sung, điều chỉnh đăng kí học phần. Trong thời gian ngày 04, 05/03/2021 website dkhp.hcmue.edu.vn bị lỗi nên sinh viên không đăng kí được học phần.

Phòng Đào tạo thông báo về việc mở rộng thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, hủy học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, cụ thể: Từ 8g00 ngày 09/03/2021 đến 17g00 ngày 10/03/2021.