THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KHƠI NGUỒN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP In
Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 23:06

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Chương trình tập huấn “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên”, cụ thể:

- Thời gian: từ 07g30 - 11g00, 14 tháng Ba, 2021

- Địa điểm: Giảng đường A.313, cơ sở 280 An Dương Vương

- Đối tượng: sinh viên các khối ngành, học sinh Trường THTH

- Hình thức tham gia: Học sinh, sinh viên đăng ký trực tiếp tại đường link: https://bit.ly/KhoiNghiepHCMUE2021 trước ngày 13/3/2021

Xem thêm thông tin tại link:

https://drive.google.com/file/d/1DMkKhX9q1uqSsDYCgOK6F9_4NFxuERxC/view?usp=sharing