THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC SINH VIÊN Print
Wednesday, 17 March 2021 14:10

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc chuyển phòng trong một số ngày của tháng Ba, 2021.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1pnkgBcsAy-zc3gCG1hbN9cQvYBnZzDFY/view?usp=sharing