CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA LỊCH SỬ - KHÓA 47 In
Thứ năm, 16 Tháng 9 2021 21:54

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chào đón các bạn Tân Sinh viên của Khoa Lịch sử khóa 47.

Link: https://drive.google.com/file/d/1kcijPdrLUBo23zII45OBDS2HupdBGdxG/view?usp=sharing

VP Khoa Lịch sử gửi đến các bạn Tân Sinh viên một số thông tin sau:

1. Hướng dẫn xác nhận nhập học (theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021).

Link: https://drive.google.com/file/d/1nvFb7tAWIKXgk_gwzH49sybzRcyZVd7n/view?usp=sharing

2.Kết quả trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2021: Nhóm ngành đào tạo giáo viên

Link:

https://drive.google.com/file/d/17OjiwlZvGAbdon-GoHx_s96YX3bfkYeY/view?usp=sharing

3. Kết quả trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2021: Nhóm ngành khác

Link:

https://drive.google.com/file/d/15sBVAI-IUSFeZ__yowrrycLnwqZSnSwr/view?usp=sharing