HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO THÍ SINH In
Thứ bảy, 18 Tháng 9 2021 11:05

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên văn bản của Trường: "Hướng dẫn thi học kỳ trực tuyến dành cho thí sinh", gồm các hình thức thi: 1. Vấn đáp, 2. Tự luận, 3. Trắc nghiệm, 4. Bài tập và vấn đáp, 5. Tiểu luận.

Link: https://drive.google.com/file/d/1cWiil0FNJrdiraZ13wYpZtmtXQOTBG2s/view?usp=sharing