[CẬP NHẬT] HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO THÍ SINH In
Thứ bảy, 18 Tháng 9 2021 15:35

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên bản cập nhật "Hướng dẫn thi học kỳ trực tuyến dành cho thí sinh" vừa nhận được từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1EMLiVVeDyl5m-JihojfMZOTSVlzwaAp1/view?usp=sharing