THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN In
Thứ năm, 30 Tháng 9 2021 01:29

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-22 cho sinh viên hệ chính quy.

Thông báo này có liên quan đến các bạn sinh viên khóa 47 và các sinh viên khóa trước trong việc đăng ký trả nợ các học phần thuộc kế hoạch đào tạo học kỳ thứ nhất của khóa 47.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1yDAPrui6imRNyRFHvJjJ3-mdAwBrtqez/view?usp=sharing