[CẬP NHẬT] DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-22 In
Thứ hai, 11 Tháng 10 2021 09:31

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên danh sách [cập nhật] cố vấn học tập phụ trách các lớp thuộc hai ngành Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học trong năm học 2021-22.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1PF5IGbsh_LAA-rjzprP3808uKKjq9RL1/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true