THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-21 In
Thứ hai, 11 Tháng 10 2021 09:32

Lớp trưởng các lớp thuộc các khóa 44, khóa 45, khóa 46 của 2 ngành Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học tổ chức họp xét điểm rèn luyện cho các thành viên qua hình thức online, có sự tham dự của Cố vấn học tập.

Sau khi tổ chức họp, các gửi 02 files gồm: Bảng Tổng hợp Điểm Rèn luyện và biên bản họp xét điểm rèn luyện về email của thầy Nguyễn Chung Thủy ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Thời hạn: trước 23 tháng Mười, 2021.

Bản in của hai văn bản này có đủ chữ ký của Cố vấn học tập, Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng sẽ nộp về VP Khoa vào thời gian thích hợp khi có thông báo.