THÔNG BÁO THAM GIA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN TRỰC TUYẾN In
Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 21:46

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên các văn bản thông báo về việc triển khai tài khoản sinh viên khóa 47 tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" trực tuyến trên hệ thống VLE.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/14pY_6qK2NNmphiqJ4uX0sJAdhgP9hrBN?usp=sharing

1. Truy cập làm quen hệ thống VLE:

Ngành SP Lịch sử - Địa lí: sáng 16 tháng Mười, 2021

Ngành SP Lịch sử và Quốc tế học: 17 tháng Mười, 2021

2. Lịch học chính thức:

Ngành SP Lịch sử - Địa lí: 20 tháng Mười, 2021

Ngành SP Lịch sử và Quốc tế học: 22 tháng Mười, 2021

3. Để truy cập Cổng thông tin đào tạo trực tuyến của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (VLE), sinh viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào địa chỉ https://vle.hcmue.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã được gởi về hộp thư điện tử.

Bước 3: Chọn khóa học Sinh hoạt công dân năm học 2021-2022

Bước 4: Thực hiện các hoạt động do khóa học yêu cầu