ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 打印
周三, 2021年 11月 24日 08:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc đăng ký số tài khoản trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1pWPqggw27y21JnhJ14ntXmZpM9yIuqCG/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1Pa0omUXCdDza9eL6yn3-bIpzN7vwgGAB/view?usp=sharing

----

Nguyên văn:

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho sinh viên và Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Vì có một số sinh viên chưa có số tài khoản ngân hàng, Phòng CTCT&HSSV xin gửi đến các Khoa những hướng dẫn để sinh viên có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank.