CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC TÌM HIỂU VỀ NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP VÀ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 打印
周四, 2021年 11月 25日 23:54

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông về việc Tổ chức chương trình hỗ trợ người học Tìm hiểu về Nghị định 115/2020/NĐ-CP và hướng dẫn quy trình xét tuyển viên chức năm 2021.

Các thông tin cụ thể gồm:

1. Kế hoạch số 328/KH-ĐHSP ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức chương trình hỗ trợ người học Tìm hiểu Nghị định 115/2020/NĐ-CP và hướng dẫn quy trình xét tuyển viên chức năm 2021.

Link:https://drive.google.com/file/d/1UFNc6Njg3buwG9NkADp0-b2glJJ3WsKY/view?usp=sharing

2. Đường link đăng ký tham gia: https://bit.ly/DKthamgiatuvanND115

3. Đường link gửi ý kiến thắc mắc về Nghị định 115/2020/NĐ-CP: https://bit.ly/guithacmacND115

4. Đối tượng tham gia: Sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên khóa 43 và 44 đang học tập tại Trường, Sinh viên khối ngành đào tạo khác có quan tâm; học viên sau đại học, cựu người học có quan tâm.

5. Thời gian đăng ký tham gia: trước ngày 02 tháng Mười hai, 2021.