KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 In
Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 04:15

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử và Quốc tế học thông tin về kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Theo đó, các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2021 tham gia thực hiện khảo sát về tình trạng việc làm tại link sau:

- Ngành SP Lịch sử:    https://bit.ly/HCMUE_KSVL_DaotaoGiaovien_2021

- Ngành Quốc tế học: https://bit.ly/HCMUE_KSVL_cacnganhkhac_2021

- Thời gian: 01 - 15 tháng Mười hai, 2021