• Thông báo cho các bạn tham gia Tiếp sức mùa thi 2011 打印
周一, 2011年 06月 13日 13:04

Thông báo cho các bạn tham gia Tiếp sức mùa thi 2011

 

BCH Liên chi hội khoa Lịch sử thông báo các bạn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi 2011” theo dõi lịch trực của nhóm mình và thực hiện.