Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học năm Học 2011-2012 打印
周六, 2011年 09月 17日 16:09

Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học Năm Học 2011- 2012:

 

1. Lưu Văn Dũng_ Chủ nhiệm CLB.

- Sinh viên lớp: SP Sử 3A

- Số điện thoại: 01656 173 984 - 01265 123 884

- E mail: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

2. Trần Mỹ Hải Lộc_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Quốc tế học 2A

- Số điện thoại: 01212032874

- Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

3. Dương Văn Hà_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Sử- GDQP 2

- Số điện thoại: 01663 441 517

- Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

* Mọi thông tin cũng như ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Ban chủ nhiệm CLB Sử học. Hoặc qua địa chỉ email CLB: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。