Danh sách Tổ Thực hành tiếng In
Thứ năm, 17 Tháng 2 2011 15:42

Trưởng bộ môn: ThS. Tăng Ngọc Bình

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hồng Nam

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

ThS. Vũ Thu Hằng

ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

NCS.ThS. Vũ Nguyễn Minh Thy