Ra mắt đoàn sv thực tập sư phạm đợt 1 năm 3 và đợt 2 năm 4 tại trường THCS Trần Bội Cơ và trường THCS Mạch Kiếm Hùng Q.5 In
Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 12:37

Sáng thứ hai ngày 18/02/2013 và thứ năm ngày 21/02/2013, đoàn sinh viên thực tập sư phạm kỳ 1 năm 3 và kỳ 2 năm 4 Khoa Tiếng Trung đã đến trường THCS Trần Bội Cơ và trường THCS Mạch Kiếm Hùng Q.5, dẫn đầu đoàn thực tập sư phạm năm 3 là  TS. Vương Khương Hải, và đoàn thực tập sư phạm năm 4 là ThS. Vũ Xuân Định - cùng các thầy cô giáo là giảng viên của tổ Giáo học pháp. Trong thời gian 4 đến 6 tuần, các em SV năm 3 và năm 4 sẽ kiến tập và thực tập tại 2 trường trên để vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học trên giảng đường vào thực tiễn.