Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức quản lý giáo dục học năm 2017 In
Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 14:33

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Quản lý giáo dục) thi vào chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục. Thông báo chi tiết xem bên giới.

 


Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 15:12