DANH SÁCH CHÍNH THỨC SV NHẬN HB KKHT HK 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 In
Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 07:55
SV cập nhật số tài khoản ngân hàng để nhận học bổng theo link:
https://docs.google.com/forms/d/1JEKGnEaLylR92Cs8KQsYzKHbvE6zMERI2SqElZtyt5A/viewform?edit_requested=true

 

 

Xem danh sách tại đây