Hội thảo Tổ Biên phiên dịch In
Thứ năm, 21 Tháng 7 2011 14:30

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, tô Biên Phiên Dịch đã tổ chức thành công hội thảo cấp Tổ với chủ đề "Làm sao dạy hiệu quả môn dịch". Hội thảo có sự tham dự của các thầy cô trong tổ Biên Phiên Dịch, tổ Thực Hành Tiếng, tổ Lý Thuyết Tiếng và tổ Giáo Học Pháp. Các thầy cô trong tổ đã trình bày bài tham luận của mình và nhận được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các thầy cô tổ khác góp phần vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy môn dịch.