Trường ĐHKHTN - Thông báo số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ 4 In
Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:43

Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ 4

"Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Kỹ thuật với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững"