Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau - Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học In
Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 07:50

Hội thảo khoa học "Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương"