In
Thứ tư, 21 Tháng 3 2012 09:44

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên bắt đầu thực hiện từ năm 2012

22/02/2012 - 10:56 Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài thực hiện từ năm 2012


1. Mục tiêu tài trợ:

 • Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục và kế thừa nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
 • Phát triển năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể nghiên cứu cơ bản ở các trường đại học, viện nghiên cứu; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu cơ bản ở trình độ quốc tế; góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu cơ bản của các nhà khoa học Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
 • Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu cơ bản nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung

2. Phạm vi tài trợ:

Nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học vật lý và thiên văn, Hoá học, Tin học, Cơ học, Các khoa học sự sống, Các khoa học về trái đất và các khoa học liên ngành do tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học tự đề xuất.


3. Đối tượng tài trợ:


Các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:


a.   Chủ nhiệm đề tài:

 • Có chuyên môn phù hợp, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc một tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì.
 • Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư; có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ
 • Không vi phạm các điều kiến đăng ký chủ trì đề tài (Đề tài đã được Quỹ tài trợ, nếu kết thúc được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng nghiên cứu thì chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thông báo kết quả).

b.   Thành viên nhóm nghiên cứu: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài phải có nội dung luận án phù hợp đề tài.

4. Kế hoạch thực hiện

 • Tiếp nhận hồ sơ: từ 08h30 ngày 02/04/2012 đến 16h30 ngày 25/04/2012
 • Rà soát, phân loại hồ sơ: tháng 05/2012
 • Đánh giá xét chọn: tháng 05 - 06/2012
 • Công bố kết quả xét chọn: tháng 07/2012
 • Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 07, 08/2012
 • Cấp kinh phí: tháng 08/2012

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài:

 1. Phiếu khai hồ sơ - 02 bản (PKHS)
 2. Đơn đăng ký đề tài NCCB (Xuất từ Hệ thống OMS);
 3. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2-phần 1, M2-phần 2, M2e);
 4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Xuất từ Hệ thống OMS);
 5. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (2 công trình nghiên cứu mà theo tác giả là có ý nghĩa khoa học cao được công bố trong 5 năm gần đây)

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dưới hai dạng: hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy (hai bản này phải hoàn toàn trùng khớp với nhau về nội dung*):

 • Hồ sơ điện tử: sử dụng Hệ thống Quản lý Trực tuyến OMS của NAFOSTED để nộp hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn Đăng kí đề tài mới và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Từng thành viên trong đề tài cần có tài khoản cá nhân riêng để khai báo lý lịch khoa học cá nhân. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Hệ thống OMS, vui lòng đọc "Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hệ thống OMS".
 • Hồ sơ in trên giấy gồm 01 bộ hồ sơ gốc tiếng Việt có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ; 01 bộ hồ sơ tiếng Anh (trong đó, Đơn đăng ký đề tài và Lý lịch khoa học được xuất ra từ Hệ thống OMS)
 • Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu chỉ 01 bản copy và không đóng cùng với với hồ sơ.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ bản giấy
Cơ quan điều hành - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (bộ phận hành chính).
Tầng 5, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39367750

7. Một số chú ý

 • Các hồ sơ gửi đến Quỹ sau 16h30 ngày 25/04/2012 sẽ được xét chọn vào đợt sau theo thông báo của Quỹ.
 • Theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 về dự toán ngân sách Nhà nước, từ ngày 01/5/2012: Thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng. Chủ nhiệm đề tài lập dự toán kinh phí đề tài theo mức lương tối thiểu này.
 • Các nhà khoa học đang chủ trì đề tài NCCB được Quỹ tài trợ có thời gian kết thúc hợp đồng (tính cả thời gian gia hạn) trước 01/2013 có thể đăng ký đề tài mới để xét chọn đợt này. Việc ký kết hợp đồng với các đề tài dạng này chỉ được thực hiện khi đề tài cũ đã nghiệm thu và kết quả là đạt.
 • Tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ phải là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước.
 • Hồ sơ phải được xây dựng theo đúng các quy định của Quỹ. Hồ sơ không đầy đủ thông tin sẽ không được đưa ra xem xét. Nếu điều kiện cho phép, Quỹ sẽ tiến hành gửi hồ sơ tiếng Anh để lấy ý kiến đánh giá của giáo sư nước ngoài (peer review) trước khi Hội đồng khoa học của Quỹ đánh giá.
 • Lý lịch khoa học (bản giấy) phải có chữ ký của cá nhân và chỉ dẫn rõ số ISSN đối với mỗi công trình công bố quốc tế (publications).
 • Nhà khoa học Việt Nam đang công tác dài hạn ở nước ngoài (trên 6 tháng) tham gia đề tài, được dự toán công lao động khoa học tối đa 3 tháng/năm.

* Phần 5 được cập nhật mới ngày 15/03/2012

NGUỒN: http://nafosted.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-tai-tro/TB-tai-tro-NCCBKHTN-2012-31/