TIẾP ĐÓN GIẢNG VIÊN TÌNH NGUYỆN ĐÀI LOAN In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 17:16

Ngày 17 tháng 9 năm 2012, Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Triều đã có buổi làm việc với giáo viên tình nguyện Huang Jou Chen, Đài Loan. Giáo viên Huang Jou Chen sang giảng dạy tại Khoa Trung văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013 theo kế hoạch cử giáo viên tình nguyện sang giảng dạy tiếng Hoa tại Việt Nam của Đài Loan. Sau buổi tiếp đón của Phó Hiệu Trưởng Huỳnh Thanh Triếu, cô Huang Jou Chen đã có buổi làm việc với Ban chủ nhiệm khoa Trung văn để bàn bạc chi tiết về việc giảng dạy của cô trong thời gian ở Việt Nam.