Tiếp Bà Shelley Shott - Giám đốc các chương trình Giáo dục Toàn cầu của Tập đoàn Intel tại Việt Nam In
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 14:10

Về chuyến thăm và làm việc của bà Shelley Shott - Giám đốc các chương trình Giáo dục Toàn cầu của Tập đoàn Intel tại Việt Nam

Ngày 23/4/2013 bà Shelley Shott – Giám đốc các chương trình Giáo dục Toàn cầu của Tập đoàn Intel đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2004, Tập đoàn Intel đã bắt đầu phối hợp với Trường để tổ chức giảng dạy các chương trình giáo dục của Intel cho giảng viên và sinh viên. Hiện nay, chương trình Intel Teach đã được đưa thành một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của các ngành sư phạm tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của các chuyên gia và giảng viên, sinh viên tham gia chương trình, chương trình này thực sự hữu ích cho sinh viên.

Tại buổi làm việc với các giảng viên tham gia chương trình Intel Teach, bà Shelley Shott đã hỏi các giảng viên về những khó khăn mà các giảng viên gặp phải khi thực hiện chương trình Intel Teach. Các giảng viên đã trao đổi thẳng thắn với bà Shelley Shott về những khó khăn khi giảng dạy đó là giảng dạy liên môn và học theo dự án. Các giảng viên cũng đề nghị Intel tiếp tục giúp đỡ trường trong việc mở các khóa đào tạo giảng viên thực hiên chương trình. Giám đốc các chương trình Giáo dục Toàn cầu của Tập đoàn Intel cũng đã cam kết giúp đỡ trường trong việc tổ chức một hội thảo đúc kết 10 năm hoạt động của Intel tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, cũng như xem xét việc để giảng viên thược chương trình của Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho giáo viên các tỉnh thành phía Nam.

Cùng ngày, Bà Shelley Shott cũng có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề Vai trò của công nghệ với sự phát triển và đổi mới giáo dục. Buổi nói chuyện đã thu hút nhiều giảng viên và sinh viên của Trường tham dự. Trong bài nói chuyện này, Bà Shelley Shott nhấn mạnh các đặc điểm nổi bật của việc học trong thế kỷ 21 mà trong đó công nghệ đóng vai trò rất quan trọng. Bà cũng trình bày về mô hình lớp học “đảo ngược” mà ở đó, học sinh, với sự trợ giúp của công nghệ sẽ xem bài học và tìm kiếm tài liệu ở nhà trước khi đến lớp để được giáo viên  hướng dẫn cách giải quyết vấn đề. Theo nghiên cứu, hiện có đến hơn 94% học sinh thích mô hình học tập “đảo ngược” này. Trong buổi nói chuyện này, Bà Shlley Shott cũng đã giới thiệu hệ thống các chương trình giáo dục mà Intel đang triển khai trên thế giới.