TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN TÌNH NGUYỆN, SINH VIÊN TRAO ĐỔI VÀ THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ In
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 09:50

Chương trình tiếp nhận giáo viên tình nguyện Đài Loan được cử sang trường Đại học Sư phạm TP.HCM  giảng dạy theo chương của chính phủ Đài Loan đã được thực hiện từ năm 2008 đến nay. Tháng 9 năm 2014, trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã tiếp nhận cô Wu Xu Chiou và cô Wu Shu Fan sang giảng dạy tại Khoa Trung văn từ ngày 5 tháng 9 năm 2014 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Trong thời gian giảng dạy tại trường, hai cô sẽ tham gia giảng dạy các môn thực hành tiếng Trung Quốc, hoạt động chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa khác.
Tiếp nối thành công của chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học  Ngoại ngữ Văn Tảo - Đài Loan được thực hiện từ năm 2010 đến nay, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tiếp nhận sinh viên Zhou Hai Wei đến học tiếng Việt tại Khoa Ngữ văn từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Sinh viên Zhou Hai Wei cũng sẽ tham gia các lớp học bồi dưỡng tiếng Anh và các chương trình ngoại khóa khác của nhà trường.
Sau khi tiến hành kí kết Thỏa ước hợp tác trong việc trao đổi sinh viên vào tháng 9/2014, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã  tiếp nhận  sinh viên Wang Jun Wei và sinh viên Long Jie Yi của Trường Đại học Khoa học Kĩ Thuật Thụ Đức - Đài Loan đến thực tập giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Khoa Trung văn từ tháng 9 năm 2014 đến ngày 15 tháng 1 năm 2015. Ngoài việc thực tập giảng dạy hai sinh viên trên còn tham gia trợ giảng cho các giảng viên trong khoa cũng như tham gia vào các hoạt động ngoại khóa khác.