Tiếp nhận hai sinh viên Mỹ sang học tiếng Việt In
Thứ ba, 30 Tháng 8 2011 11:11

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm Tp.HCM và Đại học South Conecticut State của Mỹ về việc trao đổi sinh viên thường niên, ngày 29/8/2011 giáo sư Claudia Michele Thompson của ĐH South Conecticut State đã hướng dẫn hai sinh viên của trường là Todd Edward Dewey và Tricia Kristina Zawacki sang trường ta tham gia chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn. Trường Đại học Sư Phạm đã tiến hành tiếp nhận và bố trí cho hai sinh viên trên theo học lớp Tiếng Việt dành cho sinh viên nước ngoài tại trường trong 02 tháng. Ngoài ra, nhà Trường còn tổ chức cho hai em sinh viên tham gia một số hoạt động giao lưu văn hóa trong thời gian học tập tại trường.