Tiếp đón Tổ chức Korea Foundation – Hàn Quốc In
Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 09:11

Vào lúc 15g00 ngày 13 tháng 2 năm 2014, ông Jee Chang-Sun- Trưởng đại diện quỹ Korea Foundation tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc với trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh. Thay mặt cho nhà trường, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu Trưởng, PGS, TS. Trịnh Sâm - Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, PGS, TS. Dư Ngọc Ngân - Phó giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, Bà Bùi Minh Tâm - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế đã đón đoàn.

Sau khi chào hỏi xã giao và giới thiệu về quỹ Korea Foundation, hai bên đã tiến hành bàn bàn bạn chi tiết về các chương trình hỗ trợ cho việc phát triển Trung tâm Hàn Quốc Học trong tương lai.