Tiếp đoàn ĐH Giáo dục Bình Đông Đài Loan In
Thứ hai, 10 Tháng 3 2014 12:51

Ngày 5 tháng 3 năm 2014, đoàn đại biểu trường Đại học Giáo dục Bình Đông Đài Loan do ông Hiệu trưởng Lý Hiền Triết dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Sư phạm TP HCM. Trường Đại học Giáo dục Bình Đông Đài Loan và trường Đại học Sư phạm TP HCM đã ký kết hiệp định hợp tác về giáo dục từ năm 2005. Trong thời gian qua, hai trường đã thực hiện được một số nội dung hợp tác như trao đổi giáo viên, hợp tác biên soạn giáo trình giảng dạy tiếng Việt cho người Đài Loan. Qua chuyến thăm này, trường ĐH Giáo dục Bình Đông Đài Loan muốn tiếp tục được mở rộng những nội dung hợp tác với trường ĐH Sư phạm TP HCM về trao đổi giáo viên, sinh viên, biên soạn giáo trình, hợp tác nghiên cứu, trao đổi tài liệu nghiên cứu học thuật… Cuối buổi làm việc Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP HCM và Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục Bình Đông đã ký kết hiệp định hợp tác mới giữa hai trường.