Các đoàn khách quốc tế từ 7/3 đến 14/4/2011 In
Thứ ba, 19 Tháng 4 2011 09:27

Ngày 07/03/2011 trường Đại Học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Dương Á Quân - Viện trưởng học viện giao lưu quốc tế thuôc trường Đại học Liên Hiệp Bắc Kinh - Trung Quốc. Hai trường chào hỏi xã giao, giới thiệu về trường và bàn bạc về các lãnh vực hợp tác học thuật.

Ngày 22/03/2011 Ban giám hiệu nhà trường đã tiếp và làm viêc với Ts. Jerry Strickland - Đại diện cho trường Đại học Houston - Mỹ. Hai trường đã bàn bạc chi tiết về việc Thỏa ước hợp tác chương trình đào tạo Thạc sỹ để tiến tới bước kí kết Thỏa ước trong thờ gian sắp tới.

Ngày 14/4/2011 tiếp các giáo sư đại diện cho thành phố Ufa thuộc ban Dự Án Giáo dục quốc tế cùa Nga. Hai bên làm việc tìm ra các cơ hội hợp tác đào tạo trong các ngành Toán, Lý, Hóa...Ngoài ra, hai bên còn bàn về dự án thành lập một hệ thống trường học từ mẫu giáo đến phổ thông theo chương trình đào tạo của Nga.