Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour (Endeavour Leadership Program) niên khóa 2019 của Chính phủ Úc In
Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 09:08

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chuyển đến Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khoá 2019. Một số thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Các loại học bổng và thời gian học tập/ nghiên cứu (dành cho ứng viên quốc tế, trong đó có Việt Nam)

Bậc sau đại học (Postgraduate)
·  Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Úc
·  Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Úc
·   IELTS 6.5 hoặc tương đương
·   Thời gian học tập/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho khóa học Tiến sĩ

Nghiên cứu ngắn hạn (Research)
·  Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài thạc sĩ, tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ
·  Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Úc
·  IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận ở Úc)
·  Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Úc

Giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training)
·  Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Úc
·  Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Úc
·  IELTS 6.5 hoặc tương đương
·  Thời gian học tập từ 1 đến 2,5 năm

Học bổng Quản lý (Executive)
·  Chương trình phát triển chuyên môn ngắn hạn
·  Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Úc
·  IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc)
·  Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Úc

2. Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
·   Không hạn chế độ tuổi
·   Không hạn chế ngành nghề, lĩnh vực
·   Nộp hồ sơ trực tuyến
·   Hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Úc


3. Hạn nộp hồ sơ: đến hết 15 tháng 11 năm 2018 (theo giờ Úc)

Thông tin chi tiết về mục tiêu của chương trình, các tiêu chí đánh giá, quy trình xét duyệt hồ sơ, vui lòng xem tại trang web: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

Các thắc mắc liên quan đến chương trình xin gửi về  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 08 tháng 11 năm 2018 hoặc liên hệ 024-3774 0139 (Chị Ngô Phương Linh, bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Úc tại Việt Nam).