Chương trình học bổng năm 2019 của SEAMEO RELC In
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 16:10

Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) chuyển đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình học bổng toàn phần. Thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng:

- Giáo viên tiếng Anh hoặc cán bộ phụ trách giảng dạy ngôn ngữ.

2. Chế độ học bổng:

- Năm 2019 RELC cấp học bổng toàn phần cho ứng viên trúng tuyển học thạc sĩ và các khóa ngắn hạn tại Trung tâm đặt tại Singapore.

3. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/11/2018.

4. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển:

- Xin vui lòng xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm tại đường link này và tại website: http://relc.org.sg/development-course/course-catalog.