Các chương trình học bổng của DAAD In
Thứ tư, 30 Tháng 1 2019 15:17

Trung tâm Thông tin của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các chương trình học bổng của DAAD dành cho học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ.

Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng này, vui lòng tham khảo tại trang web: www.daad-vietnam.vn/scholarship.