Trường hè “Vì một hệ thống quản trị đại học hiệu quả: quản lí và đảm bảo điều hành chiến lược đổi mới” In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 14:47

Trường hè “Vì một hệ thống quản trị đại học hiệu quả: quản lí và đảm bảo điều hành chiến lược đổi mới” được tổ chức trong khuôn khổ “Sáng kiến Quản trị xây dựng Không gian Đại học Pháp ngữ mới” (IGNEUF) của AUF. Thông tin chi tiết xin vui lòng tải tại đây

https://drive.google.com/file/d/0B83X2kgSMRC7clkxVW96RmtjMG9aZXMyVkwycFdFT05YSGlz/view?usp=sharing

Thời gian: 09-13/07/2018

Thời lượng: 5 ngày, 30 giờ làm việc

Địa điểm: Trường Pháp ngữ Đào tạo về Hành chính và Quản trị (ESFAM/AUF), Sofia, Bulgaria

Đối tượng

  • Cán bộ lãnh đạo, quản lí các trường đại học, chuyên trách các hoạt động, dự án đổi mới bộ máy tổ chức và điều hành chiến lược trường đại học
  • Cán bộ quản lí có tham gia vào việc xây dựng, triển khai và giám sát các dự án cấp trường
  • Cán bộ các cơ quan đảm bảo chất lượng quốc gia

Mục tiêu

  • Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí các trường đại học, chuyên trách các hoạt động, dự án đổi mới bộ máy tổ chức và điều hành chiến lược trường đại học
  • Tăng cường năng lực của người tham gia trong việc thiết kế, thực thi và điều hành các dự án chiến lược cấp trường
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản lí và điều hành chiến lược đổi mới trường đại học

Trường hè tiếp nhận tối đa 35 người tham gia. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Pháp, không có phiên dịch. Với các ứng viên được chọn, AUF đài thọ chi phí lưu trú (khách sạn, ăn uống và di chuyển tại chỗ). Lệ phí ghi danh mỗi người là 380 EUR.

Chương trình chi tiết và phương thức đăng kí tham gia nêu rõ trong các văn bản đính kèm (tiếng Pháp và tiếng Việt) hoặc xem trực tuyến tại http://esfam.auf.org/fr/programme-ecole-ete-esfam. Hạn chót đăng kí: 15/06/2018.