"Mobilization for Change: Promoting and Defending Justice for Marginalized People“ Workshop In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 14:54

Workshop của The Right Livelihood College (RLC) với đề tài "Mobilization for Change: Promoting and Defending Justice for Marginalized People“ dành cho các nghiên cứu sinh. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (ZEF) ở Bonn. Xin vui lòng tham khảo điều kiện tham dự và các thông tin về hỗ trợ kinh phía tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B83X2kgSMRC7SDR1eFdIYkx5SVNTczBicHVhdG8yZDRULWY0/view?usp=sharing

Các ứng viên có thể gửi hồ sơ đến cho TS Till Stellmacher ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )  hạn chót là ngày 17.06.2018