Tuyển dự án liên kết doanh nghiệp trong đào tạo đại học In
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 16:11

Văn phòng dự án AUF tại TP. HCM trân trọng thông báo tuyển tiền dự án và dự án liên quan đến các hoạt động liên kết với doanh nghiệp để tăng cường yếu tố chuyên nghiệp hoá cho các chương trình đào tạo đại học, cụ thể như sau:

1. Tuyển dự án thành lập cơ cấu đối thoại đại học-doanh nghiệp:

- Mục tiêu: hỗ trợ các trường/viện thành viên thành lập các cơ cấu đối thoại thường trực với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế-xã hội khác, nhằm cải thiện chất lượng nghề nghiệp đầu ra của sinh viên tốt nghiệp.

- Mức độ hỗ trợ của AUF: tối đa 10.000 EUR trong 12 tháng (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).

- Chi tiết: bản tóm lược tiếng Việt trong đính kèm 1, bản gốc tiếng Pháp tại https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/accompagnement-des-etablissements-dans-la-creation-dun-organe-consultatif-en-relation-avec-les-milieux-socio-economiques/.

- Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2018.

2. Tuyển tiền dự án đào tạo chuyên nghiệp hoá bậc cử nhân hoặc thạc sĩ:

- Mục tiêu: hỗ trợ các trường/viện thành viên mở mới hoặc cải tiến một chương trình đào tạo sẵn có theo định hướng chuyên nghiệp hoá, thông qua liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, có sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp.

- Mức độ hỗ trợ của AUF: dự án cấp khu vực, tối đa 20.000 EUR trong 24 tháng (triển khai từ 09/2019).

- Chi tiết: bản tóm lược tiếng Việt trong đính kèm 2, bản gốc tiếng Pháp tại https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-pre-projets-accompagnement-au-renforcement-ou-la-creation-de-formations-francophones-professionnalisantes-de-niveau-licence-ou-master-en-asie-pacifique/.

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2018.

3. Tuyển dự án đào tạo chuyên nghiệp hoá bậc cao đẳng hoặc cử nhân:

- Mục tiêu: hỗ trợ các trường/viện thành viên mở mới hoặc cải tiến một chương trình đào tạo sẵn có theo định hướng chuyên nghiệp hoá, thông qua liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, có sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp.

- Mức độ hỗ trợ của AUF: dự án toàn cầu, tối đa 40.000 EUR trong 36 tháng (triển khai từ 09/2019).

- Chi tiết: bản tóm lược tiếng Việt trong đính kèm 3, bản gốc tiếng Pháp tại https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantes-de-niveau-1er-cycle-2/.

- Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2018.

Nếu quý trường/viện có nhu cầu xây dựng hồ sơ ứng tuyển cho một hoặc nhiều thông báo nêu trên, xin vui lòng liên hệ VPDA AUF HCM để biết thêm thông tin chi tiết và nếu cần thiết sẽ được tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện.

Để xem thêm thông tin chi tiết vui vui lòng tải tài liệu theo các đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/0B83X2kgSMRC7emtQdWZBV3NFU3JtaldnZU04WWJwc0c5eEhR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B83X2kgSMRC7OWFJOEpLWmpVR2MwRElSaElWVjBFWF9GcFJZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B83X2kgSMRC7R2IwczdRZ3I1WVJJY21SWVFnWHBUakFfNi00/view?usp=sharing