Hội thảo chuyên đề - Campus France Việt Nam In
Thứ ba, 06 Tháng 11 2018 09:37

Campus France Việt Nam (Văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp, phụ trách du học sinh Việt Nam sang Pháp) chuyển đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình hội thảo chuyên đề. Thông tin về chương trình hội thảo như sau: