Dự án hợp tác khoa học và công nghệ năm 2019 của Đại sứ quán Pháp In
Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 14:59

Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Nam chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời ứng viên nộp hồ sơ tham gia các dự án hợp tác khoa học năm 2019 với các thông tin như sau:

1. Mục đích: Chương trình nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác khoa học mới giữa Pháp và Việt Nam thông qua hỗ trợ cho việc di chuyển, trao đổi thông tin hoặc hậu cần. Chương trình hướng tới sự phát triển hợp tác khoa học và công nghệ mang tầm vóc quốc tế của các nhà nghiên cứu và các viện nghiên cứu giữa hai nước Pháp và Việt Nam, cũng như thúc đẩy việc học hỏi kiến thức của các nhà nghiên cứu trẻ. Các chương trình của một dự án sẽ được tài trợ như hội thảo, hoạt động nghiên cứu và các chương trình khác.

2. Đối tượng: Các cơ sở giáo dục Đại học và Viện Nghiên cứu

3. Yêu cầu: Ứng viên cần biết tiếng Pháp

4. Thời gian tài trợ tài chính: Tối đa là một năm, từ ngày các tổ chức được chọn nhận được thông báo.

5. Hạn đăng ký: Từ 01-12-2018 đến 31-01-2019

6. Thông báo kết quả dự án được chọn: Trong tháng 3 năm 2019

Để biết thêm chi tiết và tải mẫu đơn đăng ký, vui lòng tham khảo đường link: https://vn.ambafrance.org/Appel-aux-projets-de-cooperation-scientifique-2019