Giải thưởng sáng kiến y tế điện tử - Quỹ Pierre Fabre In
Thứ hai, 28 Tháng 1 2019 15:41

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa AUF và Quỹ Pierre Fabre, Trung tâm Quan sát ứng dụng công nghệ số trong y tế tại các nước đang phát triển (ODESS) có trao giải thưởng thường niên cho các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và kĩ thuật số trong lĩnh vực y tế tại các nước đang phát triển. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền ứng tuyển, theo các thông tin mô tả chi tiết trong file đính kèm tại đây (hoặc bản gốc tiếng Pháp tại https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/lobservatoire-de-la-e-sante-dans-les-pays-du-sud-lance-son-appel-candidatures-2019/).

Hạn chót đề cử sáng kiến năm 2019: ngày 15/02/2019.