Tuyển dự án ứng dụng công nghệ số In
Thứ hai, 28 Tháng 1 2019 16:01

Văn phòng AUF khu vực phía Nam chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh các thông báo tuyển dự án ứng dụng công nghệ số, bao gồm:

Hạn chót ứng tuyển: 31/03/2019. Riêng chương trình thí điểm cấp phát văn bằng qua công nghệ blockchain có thể đăng kí trễ hơn, nhưng nên ít nhất 3 tháng trước ngày kết thúc thí điểm (31/07/2019).