KÝ KẾT THOẢ ƯỚC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC MỚI In
Thứ ba, 30 Tháng 8 2016 03:30

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mới, trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016 trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thảo luận và kí kết hợp tác với các trường đại học sau:

STT

Nội dung, Chương trình hợp tác

Trường, Quốc gia hợp tác

Thời gian

1

- Trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên của các khoa giữa hai trường

- Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, lớp học chuyên đề

- Trao đổi thông tin nghiên cứu, tài liệu, ấn phẩm.

Đại học Fukui, Nhật Bản


Ký ngày 9/5/2016, có hiêu lực 5 năm


2


- Trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên của các khoa giữa hai trường

- Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, lớp học chuyên đề

- Trao đổi thông tin nghiên cứu, tài liệu, ấn phẩm.

- Tài trợ sách giáo khoa giảng dạy tiếng Hàn Quốc.
Đại học Kyung Hee,

Hàn Quốc

Ký ngày 27/5/2016

3


- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề quốc tế, khoá học thực hành, tập huấn nghiên cứu khoa học ở các cấp độ khác nhau với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên.

- Phối hợp soạn thảo và thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, các chương trình giáo dục và các phương pháp khoa học giảng dạy.

- Chuyên gia của hai bên cùng tham gia vào việc in ấn các chuyên khảo khoa học, tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và các chương trình giáo dục.

- Hai bên cùng nhau thực hiện việc trao đổi giảng viên, các nhà nghiên cứu khoa học trẻ và cán bộ để thực hiện các công trình nghiên cứu, cũng như trình bày các báo cáo khoa học, giảng dạy và các hoạt động khác.

- Trao đổi sinh viên các khoa khác nhau, cũng như các sinh viên học dự bị đại học.

- Tổ chức các đợt thực tập cho các chuyên gia, các nhà khoa học trẻ, và nghiên cứu sinh.

- Sử dụng các tiềm lực khoa học và sư phạm của hai bên trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu các hình thức cũng như phương pháp tổ chức dạy học tiên tiến.

- Trao đổi thông tin về các kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động văn hoá.

-Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành và điều phối quan hệ với các tổ chức giáo dục khác.

Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm Quốc gia Tula mang tên L.N. TOLXTOI, Liên Bang Nga

Ký tháng 7/2016, có hiệu lực 5 năm


 

 

 

Việc ký kết các thoả ước hợp tác là sự khởi đầu cho các chương trình hợp tác hiệu quả và lâu dài trong tương lai.