Bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm học 2012 In
Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 05:50

Ngày 18 tháng 5 năm 2012, 21 đề tài luận văn đã được bảo vệ thành công với 1 đề tài đạt điểm 10, 11 đề tài đạt điểm 9 và 9 đề tài đạt điểm 8. Trong đó có 1 đề tài được chọn tham gia cuộc thi "Luận văn xuất sắc" do Thành Đoàn tổ chức, đề tài là:
1. Chung Phùng Triệu Thành - Tìm hiểu về hiện tượng "giả bằng hữu" trong quá trình phiên dịch Hán Việt - GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng