Bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm học 2013 In
Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 14:54

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, 17 đề tài luận văn đã được bảo vệ thành công với 1 đề tài đạt điểm 10, 9 đề tài đạt điểm 9 và 7 đề tài đạt điểm 8. Trong đó có 1 đề tài được chọn tham gia cuộc thi "Luận văn xuất sắc" do Thành Đoàn tổ chức, đề tài là:

Trần Vĩ Lương - Bước đầu tìm hiểu yết hậu ngữ mang yếu tố động vật, kiến nghị một số cách phiên dịch và phương pháp giảng dạy - GVHD: TS Nguyễn Phước Lộc