Bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm học 2011 In
Thứ ba, 24 Tháng 5 2011 13:29

Ngày 18 tháng 5 năm 2011, 15 đề tài luận văn đã được bảo vệ thành công với 5 đề tài đạt điểm 10 và 10 đề tài đạt điểm 9. Trong đó có 3 đề tài được chọn tham gia cuộc thi "Luận văn xuất sắc" do Thành Đoàn tổ chức, 3 đề tài gồm có:
1. Lộc Mỹ Khầm - Cách sử dụng và dịch số từ "Một" trong tiếng Trung - GVHD: TS. Nguyễn Phước Lộc
2. Mã Kiết Diệu - Chữ Hán giản thể_Thực trạng sử dụng chữ Hán tại thành phố Hồ Chí Minh - GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng
3. Trần Chánh Liền - Bổ trợ của trò chơi đối với việc học tiếng Trung - GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hạnh