Tháng 02 Imprimer
Mardi, 01 Mars 2011 10:27

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức Phòng đón Tết vui tươi, lành mạnh; giải quyết chế độ nghỉ phép năm cho  những cán bộ, viên chức có nhu cầu;

- Tiếp tục tuyền truyền, kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02);

- Tuyên truyền về ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.02);

- Phục vụ sinh viên thực tập sư phạm.