Công việc tháng 4 Imprimer
Mercredi, 30 Mars 2011 16:24

+ Phối hợp với KTX  đưa sinh viên nội trú tham quan giáo dục truyền thống tại chiến khu D;

+ Báo cáo Nhà trường những vấn đề được sinh viên phản ánh chính đáng thông qua cuộc họp các lớp trưởng;

+ Tuyên truyền về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 AL), chiến thắng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5;

+ Kiểm tra hồ sơ SV năm cuối và nắm số lượng sinh viên năm cuối  theo hộ khẩu chuẩn bị phân công tốt nghiệp;

+ Hoàn thành đánh giá rèn luyện SV học kì I năm học 2010 – 2011;

+ Cố gắng hoàn tất học bổng HKI cho SV các khối.